Školenie prvej pomoci KZZ SR (7.11.2015)

Interné školenie prvej pomoci KZZ SR

V dňoch 6.11. – 8.11.2015 sa v pristoroch chaty dobrovoľnej horskej
služby konalo interné školenie prvej pomoci v rozsahu 33 hodín. Školenia
sa zúčastnili členovia KZZ SR, KZB Trenčín a KZB Žilina – Varín.
Školenie bolo zamerané na nácvik všeobecných zručností v poskytovaní
prvej pomoci, no aj na špecifiká poskytovania prvej pomoci nájdenej
osobe počas pátracej akcie, transportné pomocky a transport ranenej –
nájdenej osoby. Školenie bolo ukončené záverečným testom, ktorý všetci
zúčastnení zvládli.

Posted in Školenia, semináre.