Školenie – Manažment pri pátracich akciach Terchová (12.12.2015)

V sobotu v poobedňajších hodinách nás preškolil prezident KZZ SR Kamil Jeremiáš, ktoré bolo zamerané na manažment pri pátracích akciách. Náš zbor KZZ SR sa často zúčastňuje pátracích akcii a stretávame s nie správnym postupom pri pátraní a pri rozdelení terénu. Postup psovodov pri pátraní sa líši od postupu pri pátraní ľudí v rojnici. Týmto školením sme preškoliť našich členov aby vedeli zvoliť postup a ako sa správať a poprípade veliť pátracím akciam.

Posted in Školenia, semináre.