Medzinárodné skúšky Trenčín (5.6.2016)

Dňa 5. 6. 2016 sa konali záchranárske skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku v obci Bošáca, ktoré organizovala naša KZB- Trenčín. Pozvali sme si IRO rozhodcu P. Šabackého, ktorý posudzoval výkony jedenástich psov a psovodov. Na tejto akcii sa stretli psovodi z viacerých organizácií a to: KZB  Trenčín, KZB Žilina -Varín, KZB Košice, CaSaVit, ZKZ SR, BKZB a K-9 Training Center. Všetkým účastníkom ďakujeme za ich výkony ako na poslušnosti tak aj pri špeciálnych prácach. Veľká vďaka patrí samozrejme pánu rozhodcovi  za to, že si našiel čas a chuť posúdiť a neraz aj poradiť psovodom ako odstrániť chyby vo výcviku. Ďakujeme tiež figurantom za ich veľkú pomoc pri organizácii skúšok (bez nich by to nešlo). Dúfam, že sa aj nabudúce všetci stretneme v takej príjemnej atmosfére, ktorú nám zabezpečil starosta obce Bošáca Mgr. Daniel Juráček, za čo mu ďakujeme.

Viac Foto: TU

Posted in Skúšky.