Cassovia Rescue Cup 2016

V dňoch 2-3.9.2016 sa v Košiciach konal III.ročník preteku podľa medzinarodného skúšobného poriadku IPO-R. Pretek posudzoval uznávaný rozhodca p.Bc.V. Babička (CZ). Preteku sa zúčastnilo celkovo 16 psovodov z celého Slovenska a súťažilo sa v dvoch kategóriách a to ruina a plocha/les. KZZSR reprezentovalo celkovo 9 psovodov s 11 psami. Úspešne sa podarilo zložiť skúšku 7 psovodom z KZZSR pričom cenu celkový víťaz obhájil reprezentant KZZSR za KZB Košice Kamil Jeremias so sučkou Domini Canis plemena labrador bez PP s celkovým súčtom 290b v kategórii plocha RH FL-B. Počas dvoch dní psovodi preukázali výbornú pripravenosť a napriek slnečným dňom a vysokým teplotám podali vynikajúce výkony. Tým, ktorí skúšku úspešne zvládli srdečne blahoželáme a tým, ktorým sa to nepodarilo odkazujeme: „Nestrácajte motiváciu, práve naopak, tešíme sa na Vás o rok na IV. ročníku CRC.“
M.Smrčová – organizátor CRC

Foto viac: TU

Posted in Preteky.