Spálenište 2016

Po polroku organizovania sa celoslovenská skupina tréningu chtivých záchranárov vydala na dlhú cestu skoro až na druhý koniec Českej republiky na Spálenište, ktoré sa nachádza neďaleko juhočeskej Lipenskej priehrady. Čakali nás 3 dni na dvoch umelých ruinových trenažéroch pod dohľadom uznávaných inštruktorov.Postupne sme prehľadávali ukryt za úkrytom, ktorým ale ako keby nebolo konca.Úroveň psov aj psovodov bola rôzna ale vzájomnou pomocou a radami inštruktorov sa každý z nás posunul  zase o krok ďalej.

Na záver sme mali možnosť otestovať, čo sme sa za tých pár dni naučili a zakončiť pobyt skúškou. Túto možnosť využilo päť psovodov na rôznych úrovniach výcviku. Pod drobnohľadom Daniela Sedláka, medzinárodne uznávaného IRO rozhodcu, skúšku úspešne absolvovali traja psovodi.

Celý pobyt sa niesol v priateľskom duchu a dal nám možnost poznať nových ľudí a nové tréningové metódy.Na záver sme sa všetci zhodli na tom, že sa na Spáleništi stretneme zase o rok 🙂

KZB Košice

Jana Poláková

Posted in Školenia, semináre.