Skúšky podľa NSPZT Trenčín (14.5.2017)

14.05.2017 organizovala KZB Trenčín skúšky záchranárskych psov podľa NSPZT – plochy v obci Bošáca. Zúčastnilo sa ich 5 psovodov, všetci reprezentujúci KZZ SR a všetci úspešne! Prácu záchranárskych tímov prišla posudzovať pani rozhodkyňa Andrea Adamčiaková, vďaka ktorej sa celé skúšky niesli v skvelej atmosfére. Vďaka patrí aj starostovi obce p. Juráčkovi za výborné priestory, kolegom – kamarátom z ATV club Slovakia RS a figurantom za pomoc.
Všetkým psovodom gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspešných skúšok.

Posted in Skúšky.