Technická asistencia pešej púte Košice – Levoča (30.6 – 2.7.2017)

V čase  30.6.- 2.7.2017 už tradične  Kynologický záchranný zbor SR vykonával technickú asistenciu pri 80 km pešej púti Košice – Levoča. Trasa viedla od Košického dómu sv. Alžbety, až na Levočskú horu. Počas asistencie bola poskytnutá prvá pomoc cyklistovi, ktorí havaroval, v neprístupnom teréne obce Klčovo. Zranený mal zlomenú kľúčnu kosť. Zranená osoba bola  ošetrená, zastabilizovaná   a bola privolávaná záchranná služba. Následne bola prevezená do nemocnice k ďalšiemu ošetreniu. Zároveň bol zabezpečený majetok zraneného pred odcudzením. Mimo toho bola poskytnutá pomoc pri jednom úpale, troch vyvrtnutých členkov, jedného kolena, naštiepeného zápästia a desiatkach otlakov, odreninách a drobných nevoľnostiach. Súčasne sa vykonávalo monitorovanie búrkovej činnosti,  bezpečnostné doprevádzanie osôb po verejných frekventovaných komunikáciách a regulácia dopravy  v dĺžke cca 20 km,  zabezpečenie prechodu strmým svahom nad Bujanovským tunelom  vybudovaním zábradlia horolezeckými lanami a zvoz zranených a vyčerpaných. Bolo vydaných cca 400 l pitnej vody,

Po príchode na Levočskú horu sa zástupca KZZ SR zúčastnil na Púti  príslušníkov ozbrojených a záchranných zložiek v Levoči, ktorú celebroval J.E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl a zborov SR za účasti zástupcov Ministerstva obrany SR a Ministerstva vnútra SR, armády SR, polície SR a záchranných zborov, hasičov, colnej správy , justičnej ochrany, záchranárov rôznych zložiek a pod, včítane zahraničných príslušníkov. Počet zúčastnených počas celého konania púte, včítane hlavnej púte, bol  odhadnutý na 650 000 ľudí.

Posted in Ukážky.