Seminár GAK9 Mantrailing – Viedeň (22. – 25.9.2017)

Po prvý krát sa uskutočnil GAK9 (www.gak9.com, www.tttk9.com) seminár vo Viedni s inštruktormi Jeff Schettler a Ben McBroom. Zúčastnilo sa ho 12 psovodov (1 z KZZ SR) a niekoľko ďalších divákov.

Seminár sa začal v piatok večer teoretickou prednáškou o začiatkoch stopovania v mestskom prostredí. Nasledujúce tri dni už boli čisto praktické, kedy sme trénovali v rôznych parkoch a priemyselných oblastiach Viedne.

Jednotlivé tímy dostávali zaujímavé pachové predmety, napríklad kľučku na dverách, visiaci zámok, plot, či múr, no niektorí si vyskúšali stopovať bez pachového predmetu, kedy psovod musel presne rozpoznať, kedy pes sám našiel stopu. Videli sme metódu „missing member“, kedy bol pachový predmet kontaminovaný ďalšími ľuďmi prítomnými na štarte. Riešili sme spôsoby prekonávania fyzických prekážok na stope. Vyskúšali sme si identifikovať miesto, kde hľadanú osobu vyzdvihlo auto. Ukázali sme si, aké je dôležité schovávať kladača na rôznych miestach, prípadne ho nechať voľne chodiť, pretože hľadaná osoba sa málokedy schováva za stromom, ako to zvyčajne zažívame na tréningoch. Všetko sú to situácie, s ktorými sa SAR tím môže stretnúť v praxi.

Každý tím sa dostal zo svojej komfortnej zóny a odnášame si veľmi veľa nových poznatkov a praktických skúseností, ktoré zahrnieme do našich pravidelných tréningov.

Veľmi pekne ďakujeme organizátorom Christophovi a Carine! Cítili sme sa vítaní a celý seminár sme veľmi užili.

Posted in Školenia, semináre.