Medzinárodné stretnutia kynologických tímov USAR v Kaznějove (ČR)

Tím KZZSR sa zúčastnil Medzinárodného stretnutia kynologických tímov USAR v Kaznějove neďaleko Plzne. Tu na záchranárskom polygóne o rozlohe 15 000 m2 prebehlo v dňoch 21.6. – 23.6. 2019 cvičenie vybraných dvojčlenných tímov z rôznych organizácií a štátov.
Cvičenie simulovalo reálne nasadenie kynologických tímov v ruinách v priebehu 24 hodín. Cvičenie prebehlo v spolupráci s Českým červeným krížom a pod patronátom ministra vnútra Českej republiky.
Tím KZZSR v zložení MVDr. Ladislav Stacho so sučkou Pirou a Kamil Jeremiáš so sučkou Domi obsadil celkovo 3.miesto.
V dennej časti cvičenia bol dokonca vyhodnotený ako najlepší tím.

Posted in Cvičenia.