ATESTY KZZ SR

V súčasnosti prebieha príprava atestu pre záchranárske psi. Po dokončení a schválení bude atest zverejnený na stránke KZZ SR