Ing. Stanislav Mihaľo

Záchranár: Ing. Stanislav Mihaľo – 0907 998 063

mail: mihalo.stanislav@gmail.com

Člen KZB Košice