Jana Koctúrová

Psovod záchranár: Jana Koctúrová – 0907419614

e-mail: kocturova.janka@gmail.com

Člen KZB Banská Bystrica

Sučka:  Berta
Rasa:   Veľký bradáč
Narodená:
Skúšky:  RH-FL V
Pes vo výcviku