Kalendár akcií KZZ SR na rok 2018

02-04-03.2018 – Víkendový výcvik pre záchranárov /  KZB Považská Bystrica

05-08.04.2018 – VCT – Víkendové cvičenie topografie / Plošné cvičenie, reálne cvičenie Locusu v teréne / KZB Žilina – Varín

04-08.05.2018   – VVV – Východnársky výcvikový víkend / KZB Košice

26-27.5.2018 –  ATEST KZZ SR / KZB Trenčín a KZB Považská Bystrica – ATEST KZZ SR Zrušený !!!

Jún.2018 – Tréningový deň poslušnosti tréning poslušnosti zameraný na IPO-R (E, A, B level) / KZB Banská Bystrica

05-08.07.2018 – Plošné cvičenie / KZB Trenčín

17-19.8.2018 –  poslušnosť s.. / KZB Trenčín

15.9.2018 – Les je hustý 02 / KZB Trenčín

28-30.09.2018 – Súčinnostné cvičenie zamerané na vyhľadávanie nezvestných osôb / KZB Banská Bystrica

September.2017      – Cvičenie Lešť feraty Bralce – termín sa ešte upresní podľa povolenia. / KZB Žilina – Varín

Október.2018 – Atest / KZB Trenčín

08-09.12.2017 – Kapustnica 2017 KZZ SR / KZB Trenčín