Miroslav Malachovec

Psovod záchranár -Miroslav Malachovec

Člen KZB Považská Bystrica