Zoznam účastníkov/ Participants CRC 2017

RH E – FL
Kvetoslava Slaná + Ariana
Peter Maják + Mandy

RH FL-A
Soňa Sidorová + Annouk
Ingunn Melby + Una

RH FL-B
Lucia Valentovičová + Shelly
Jana Poláková + Dun
Marián Paulišinec + Lobo

_________________________________________________________________

RH E – T

RH T-A

RH T-B
Helena Pavlíková-Gičová + Sisi cisárovna
Lucia Valentovičová + Candy
Beáta Hideghétyová + Artur
Kamil Jeremiáš + Domi