Timea Cázerová

Psovod záchranár: Timea Cázerová – 0944246406

e-mail: timea.cazerova@gmail.com

Člen KZB Banská Bystrica

Sučka:  Blue
Rasa:   Mix BO
Narodená:
Skúšky:  Pes vo výcviku