Vaše 2% nám pomáhajú pomáhať iným

2% z Vašich daní nám pomôžu v kvalitnej príprave našich psovodov a ich psov na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti pri záchrane stratených osôb.

Svoje 2% daní môžete poukázať konkrétnej kynologickej záchranej brigáde (KZB)

KZB Žilina-Varín                      KZB Trenčín                          KZB Košice

ĎAKUJEME