In Memoriam

Ďakujeme za Vašu oddanosť, lásku, trpezlivosť, dôveru, priateľstvo a chuť zachraňovať. 

 

Ema

19.2.2006- 28.6.2014

Iva

2004 - 2015

Bono

2006 - 15.8.2015

Lara

14.7.2005 - 20.8.2018

Dorka

1.7.2005 - 11.5.2019

Ebi

9.10.2007 - 22.5.2019

Kenny

2007 - 24.10.2020

Airi

31.3.2009 - 22.3.2021

Semi

2011 - 2021

Bizzy

10.4.2010 - 24.10.2021

Candy

14.10.2008 - 25.03.2022

Lajdy

09/2017 - 03.08.2022

Art

24.3.2009 - 1.11.2022

Mandy

5.2.2016 -16.10.2023

Falco

2013 - 26.11.2023