KYNOLOGICKÝ ZÁCHRANNÝ ZBOR SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Námestie oceliarov 23, 040 15 Košice – Šaca

email: kzzsr@kzzsr.sk , sekretariat@kzzsr.sk

IČO: 42408032

Bankové spojenie: Tatrabanka SK22 1100 0000 0029 4300 6589


Prezident KZZ SR

Kamil Jeremiáš

Tel.: 0907 454 203, email: prezident@kzzsr.sk


Generálny sekretár KZZ SR

Tomáš Kozlai

Tel.: 0918 950 975, email: generalnysekretar@kzzsr.sk


Viceprezident – Ústredný veliteľ KZZ SR

Martin Ďurnek

Tel.: 0907 790198, email: ustrednyvelitel@kzzsr.sk


Viceprezident – Hlavný výcvikár KZZ SR

MVDr. Ladislav Stacho

Tel.: 0908 438 260, email: hlavnyvycvikar@kzzsr.sk


Ekonóm

Ing. Michal Dižka

Tel.: 0905 012 577

email: ekonom@kzzsr.sk


KZB ŽILINA – VARÍN

Predseda: Martin Ďurnek

Tel.: 0907 790 198,

email: kzbzilina-varin@kzzsr.sk

IČO: 424080320002

KZB TRENČÍN

Predseda: Romana Žatková

Tel.: 0918730543

email: zatkova.romana@gmail.com

IČO: 424080320003

KZB KOŠICE

Predseda: MVDr. Peter Smrčo, PhD.

Tel.: 0908 367 335

email: kzbkosice@kzzsr.sk

IČO: 424080320004


KZB BANSKÁ BYSTRICA

Predseda: Ing. Michal Dižka

Tel.: 0905 012 577

email: kzbbanskabystrica@kzzsr.sk

IČO: 424080320005

KZB POVAŽSKÁ BYSTRICA

Predseda: Slavomír Turčáni

Tel: 0905 244 915

email: slavostav@gmail.com