Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky

Námestie oceliarov 23
040 15 Košice – Šaca 
Email: kzzsr@kzzsr.sk, sekretariat@kzzsr.sk
IČO: 42408032
Bankové spojenie: Tatrabanka SK22 1100 0000 0029 4300 6589

Organizačná štruktúra KZZSR

Tomáš Kozlai

Prezident KZZSR

Tel.: 0918 950 975, email: prezident@kzzsr.sk

Martin Ďurnek

Ústredný veliteľ KZZSR – Viceprezident

Tel.: 0907 790 198
email:
ustrednyvelitel@kzzsr.sk

Michal Dižka

Hlavný výcvikár KZZSR – Viceprezident

Tel.: 0905 013 577
email:
hlavnyvycvikar@kzzsr.sk

Mirka Smrčová

Generálny sekretár KZZSR


Tel.: 0910 902 403
email: generalnysekretar@kzzsr.sk

Martin Boka

Ekonóm KZZSR


Tel.: 0910 039 311
email:
ekonom@kzzsr.sk

Marek Sidor

Člen prezídia KZZSR

Tel.: 
email:
@kzzsr.sk

Organizačná výstavba KZZSR

Durnek

KZB ŽILINA-VARÍN

Predseda: Martin Ďurnek
Email: kzbzilina-varin@kzzsr.sk
Mobil: 0907 790 198
IČO: 424080320002

romana

KZB TRENČÍN

Predseda: Romana Žatková
Email: zatkova.romana@gmail.com
Mobil: 0918 730 543
IČO: 424080320003 ​

Smrco

KZB KOŠICE

Predseda: MVDr. Peter Smrčo, PhD.
Email: smrcopeter@gmail.com
Mobil: 0908 367 335
IČO: 424080320004

dizka_miso

KZB BANSKÁ BYSTRICA

Predseda: Ing. Michal Dižka
Email: kzbbanskabystrica@kzzsr.sk
Mobil: 0905 012 577
IČO:

slavo

KZB POVAŽSKÁ BYSTRICA

Predseda: Slavomír Turčáni
Email: slavostav@gmail.com
Mobil: 0905 244 915
IČO: