ČLENOVIA PREZÍDIA

KYNOLOGICKÉHO ZÁCHRANNÉHO ZBORU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ing. Martin Boka

KZB ZA - Ekonóm KZZ SR

Ing. Michal Dižka

KZB BB - dočasne poverený štatutár KZZ SR - Viceprezident KZZ SR – Hlavný výcvikár

Martin Ďurnek

KZB ZA - Viceprezident KZZ SR – Ústredný veliteľ

Ing. Mária Ház

KZB KE - Mantrailing sekcia

Tomáš Kozlai

KZB KE - dočasne poverený štatutár KZZ SR

Ing. Marek Sidor

KZB TN - člen prezídia

Kynologická záchranná brigáda Žilina - Varín

Michaela Krajčíková

Daniela Kubicová

Kynologická záchranná brigáda Trenčín

Viliam Halás

Peter Illés

Kynologická záchranná brigáda Košice

Šimon Halás

Ronald Hemčák

Peter Jánošík

Gabriel Kleščinský

Diana Lešťáková

Lucia Martinásková

.

RNDr. Peter Šalamún

MVDr.Simona Zajacová

Kynologická záchranná brigáda Banská Bystrica

Jana Bedušová

Sarah Bedušová

Timea Cázerová

Ing. Natália Dižková

Adriana Flašíková

Ľubomír Kľúčiar

Paulína Stanková

Monika Valová

Štefan Zavacký

Kynologická záchranná brigáda Považská Bystrica

MVDr. Miroslava Búriková

Juraj Dolník

Miroslav Dudoň

Anna Dudoňová

Nikola Ďurkechová

Július Ftorek

Dana Hlačinová

Milan Hlavčo

Pavol Hlinčík

Janka Húsková

Vladimír Jakubčík

Martina Jurisová

Ing. arch. Dušan Jurkovič

Petra Kasmanová

Natália Kavalcová

Anton Kovačin

Ladislav Makay

Miroslav Malachovec

Peter Markovič

Mgr. Miroslav Mýtnik

Veronika Naďová

Iveta Rybáriková

Kvetoslava Slaná

Jana Smatanová

Ján Solík

Juraj Šimík

Ľubica Trenčanová

Slavomír Turčáni

Stanislava Turčániová

Róbert Vavrík

Miroslava Zaukolcová

Ladislav Zaukolec

Michal Zboran

Žaneta Zoubková