Cassovia Rescue Cup 2017 – IV.ročník

Dátum konania/Date: 30.9-1.10.2017
Miesto konania/ PlaceKynologický areál UVLF, Pri Hati 10, 040 01 Košice
GPS súradnice/ GPS : 48.744580, 21.257485
Začiatok/ Start: (presný časový harmonogram bude doplnený)/the exact schedule will be delivered
Súťažné kategórie/Categories:
RH – E, FL, T (les, ruina/area, rubble) 
min. vek psa 14 mes./ min. age of the dog 14 months
RH – FL/T A (les ruina/ area, rubble) min. vek psa 18 mes. / min. age of the dog 18 months
RH – FL/T B (les ruina/ area, rubble) min. vek psa 20 mes. / min. age of the dog 20 months

Rozhodca/Judge: Alois Russegger, IRO (AT)
Štartovné/Starting fee: 25,-€ platí sa na mieste / 25€.-  will be paid on the place
Registrácia/Registration: Sobota od 7:00 / Saturday 7:00

Možnosti ubytovania/ Accommodation:
Chatky a hotel Biele studnicky, Dargov
http://www.bielestudnicky.hoteldargov.sk/c-2-ubytovanie.html

Auto camping Salaš Barca, 

http://www.salasbarca.sk/-autocamping
Penzión Fontána, 
http://penzion-fontana.sk/web.php?id=ubytovanie
Chata Hrešná
http://www.kavecany.sk/kontakt/

Uzávierka prihlášok/Deadline for applications: 12.9.2017
Počet účastníkov je limitovaný!/ The number of participants is limited!

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU / APPLICATION FORM 

Nezabudnite si, prosím, veterinárny preukaz s potrebnými potvrdeniami a pracovnú knižku svojho psa./ Please,  don’t forget your veterinary passport with the necessary vaccinations and your dog’s working book.
​Háravú sučku nám oznámte, prosím, včas./ Please let us know if your bitch is in heat.

 

„Psovod sa môže v jeden deň zúčastniť iba jedných skúšok, na ktorých však smie predviesť aj viac psov. Pokiaľ pes splní skúšku stupňa A, smie okamžite po dosiahnutí vekovej hranice nastúpiť ku skúške stupňa B rovnakého zamerania. Každý psovod môže začať v kategórii úrovne RH E alebo v akejkoľvek kategórii úrovne A. Na skúšku úrovne B smie psovod nastúpiť až po úspešnom zvládnutí úrovne A príslušnej kategórie.“
Medzinárodný skúšobný poriadok, IRO
„A handler may only enter one testing event on any given day but is allowed to lead more than one dog. After successfully completing a test at Level A in the relevant category, the dog may immediately proceed to Level B in the relevant category as long as it meets age requirements. Every dog handler may start in any category with either the Rescue Dog Suitability Test or any other test of their choice at Level A. Participation in a Level B test is conditional upon the dog rescue team (RHT) having passed the Level A test in the relevant category.“ 
 International Testing Standards for Rescue Dog Tests, IRO

 

Posted in Preteky.