Majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov so zadaním titulu CACIT, Cassovia Rescue Cup 12-14.5.2023

Majstrovstvá SR záchranárskych psov, CRC 2023
V dňoch 12-14.5.2023 zorganizovali KK Čaňa a KZB KE majstrovstvá SR záchranárskych psov, ktorých sa zúčastnili psovodi nielen zo Slovenska ale aj z Maďarska, Rumunska. Celkovo 34 skúšok posudzovali G.Odložilík a D.Sedlák.
Majstrovstvá prebiehali v Ruskovských lesoch a v Košickej magnezitke.
Za KZB TN nastúpila Lucia Koníková. Za KZB KE Dominik Bušovský, Milan Mačinga, Anna Tomčová, Svetlana Skaličanová a Peter Smrčo. Za KZB PB Kvetka Slaná.
V kat. RH FL B sa stal víťazom Peter Smrčo so sučkou Bonnie. Zároveň sa im podarilo obsadiť 1.miesto v kat.RH T A.
V kat. RH FL V a RH T V 1.miesto obsadila Lucia Konikova so sučkou Chillou. Súčasne Lucka obsadila so sučkou Helou v kat. ruina a plocha stupňa V 2.miesto.
Majsterkou Slovenska v kategórii RH T B sa stala Tunde Szalai so psom Jackom z Maďarska.
Gratulujeme víťazom a každému za úspešné absolvovanie a prajeme veľa dalších úspechov do budúcna.

Majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov 2022 (14-16.10.2022)

V dňoch 14. – 16.10.2022 organizoval Dog Rescue Slovakia – Kynologická záchranárska brigáda BB prvé FCI majstrovstvá Slovenska záchranárskych psov, ktoré sa uskutočnili v blízkosti Banskej Bystrice.
Súťažiaci zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Rumunska i Ukrainy si tu otestovali svoje schopnosti vo vyhľadávaní v ruine v kategóriach T-B, T-A a T-V, ako i v plošnom vyhľadávaní v kategóriach FL-B, FL-A, FL-V.
Priebeh skúšok predbehol všetky očakávania, za čo patrí veľké poďakovenie všetkým súťažiacim ale aj rozhodcom Danielovi Sedlákovi (CZ) a Anatolyimu Trubchaninovovi (UA).
Za jednotlivé KZBčky nastúpilo niekoľko psovodov. Niektorým sa darilo viac iným menej. Každopádne úspešne zložené skúšky ktoré pribudli boli 2x RH T-V, 1x RH T-A,  1x RH FL-A/N, 1x RH FL-A, 1x RH FL-B.

Cassovia Rescue Cup 2022 (3-5.6.2022)

V dňoch 3-5.6.2022 sa konal v poradi už 5.ročník preteku Cassovia Rescue Cup, v obci Ruskov cca 20km od Košic.
Pretek posudzovala skvelá IRO rozhodkyňa zo Slovinska Mirka Nečak. Preteku sa zúčastnili psovodi zo Slovenska, Maďarska a Rumunska. Všetci členovia KZB Košice boli na týchto skúškach úspešní, dokonca niektorým sa podaril odosiahnuť pódiové umiestnenie. Ďalej sa preteku zúčastnili aj členovia KZB Trenčín a KZB Považská Bystrica.


Ceny na pretek sponzorsky darovali firmy Pharmacopola, Farmina a Vitar za čo im veľmi pekne Ďakujeme.

IRO skúšky, Banská Bystrica (17.10.2021)

V nedeľu 17.10.2021 organizovali Dog Rescue Slovakia – Kynologická záchranárska brigáda BB v Banskej Bystrici skúšky, ktoré posudzoval p.rozhodca P.Šabacký. Z KZB Žilina-Varín sa skúšky zúčastnil aj Ján Tiefenbacher so sučkou Eny ktorým sa podarilo úspešne zvládnuť ruinovú skúšku RH T-V. Srdečne blahoželáme.

IRO skúšky Rzeszów, Poľsko (15-17.10.2021)

V dňoch 15-17.10.2021 sa dvaja členovia z KZB KE zúčastnili IRO skúšok v Rzeszowe (PL), ktoré organizovala poľská organizácia Storat.
Mirka Smrčová so sučkou Lornou zložili skúšku RH FL-V a so 174b skončili na 5mieste zo 16tich. Peťo Smrčo so sučkou Bonnie ešte dotrénujú a nabúduce skúšku RH FL-A istotne zvládnu. Skúšky sa konali za vysokej účasti a za dohľadu rozhodcov M.Nečak (SLO) a J.Sedláka (ČR). Okrem domácich účastníkov sa skúšok zúčastnili aj psovodi z Rumunska.

Skúšky podľa NSPZT Plevník-Drienové (2-3.10.2021)

V dňoch 2-3.10.2021 sa uskutočnili skušky podľa NSPZT.
Zučastnilo sa 5 členov z KZB PB so 6-timi psami.
Janet Zoubkova s Aura – Agie, Mirka Zaukolcová s Arisom, Petra Kasmanova s Benym, Anna Dudoňová s Enny,Kvetka Slaná s Elis. Okrem členov KZB PB sa zúčastnili aj psovodky z BA – Dog Academy a LKZB.
„Veľmi pekná práca vás všetkých, išlo vám to “ povedala s nadšením pani rozhodkyňa Helena Gičová Pavlíková.
Ďakujeme jej za objektívne  hodnotenie dosiahnutých výsledkov.

IRO skúšky v Rohožníku (24. – 25.9.2021)

V dňoch 24. – 25.9.2021 organizovala BKZB skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPOR v Rohožníku. V sobotu boli naplánované skúšky v ruine, kde nastúpilo 11 psovodov z 12 prihlásených. V nedeľu pokračovali plochami, kde nastúpilo 11 psovodov z 13 prihlásených. Skúšok sa zúčastnili členovia viacerých záchranárskych organizácii zo Slovenska a z Čiech. Počasie bolo na toto ročné obdobie nadpriemerne teplé a vyššie teploty dali zabrať psom hlavne na poobedňajších poslušnostiach. Napriek tomu sa skúšku podarilo zložiť aj dvom členom KZZ SR a to menovite Jánovi Tiefenbacherovi (KZB Žilina-Varín)so sučkou Eny na ploche podľa RH FL-V a Svetlane Skaličanovej (KZB KE) so sučkou Shadou v ruine podľa RH T-V. Žanete Zoubkovej (KZB PB) so sučkou Agie na ploche podľa RH FL-A nevyšlo úplne podľa predstáv.
Obom úspešným srdečne blahoželáme.

Skúšky podľa NSPZT v Naháči (18.9.2021)

Dňa 18.9.2021 KZB Trenčín organizoval skúšky podľa národného skúšobného poriadku. Skúšok sa zúčastnilo celkom 5 záchranárskych tímov – 1x skúška ZM a 4x skúška P1. Skúšku sa podarilo napokon zložit len dvom tímom.
Za KZB Trenčín sa zúčastnili štyria psovodi a za KZB KE jeden psovod. Organizátorke MVDr. Soni Sidorovej a jej manželovi Marekovi patrí veľká vďaka za skvelú prácu. Poďakovanie patrí aj rozhodkyni Helene Pavlíkovej za spravodlivé a fér posudzovanie, no a v neposlednom rade aj figurantom a pomocníkom na skúškach.
Úspešným tímom srdečne gratulujeme a neúspešným budeme držať palce pri dalších skúškach, ktoré už urcite dopadnú úspešne.

Medzinárodné skúšky Banská Bystrica (16.7.2021)

V dňoch 16. a 17. júla KZB Banská Bystrica usporiadala skúšky záchranárskych psov podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO-R na ploche a v ruine.
Skúšky posudzoval medzinárodný rozhodca IRO Pavel Šabacký.
Na skúšku nastúpilo 20 psovodov z celého Slovenska z piatich záchranárskych brigád.
Vysokú úroveň pripravenosti psovodov a ich psov potvrdzuje aj to, že 16 tímov podmienky skúšky splnilo.
Úspešným psovodom srdečne gratulujeme, neúspešným prajeme veľa zdaru v príprave na ďaľšie skúšky v ktorých veríme, že budú úspešní.
Všetkým ďakujeme za účasť a férové športové správanie počas skúšok.
Ďakujeme aj Pavlovi Šabackému za spravodlivé posudzovanie a za jeho cenné rady a usmernenia.

Skúšky podľa národného skúšobného poriadku – Varín (26-27.6.2021)

V dňoch 26.6. a 27.6. sa uskutočnili skúšky podľa národného skúšobného poriadku, ktoré organizovala Kynologická záchranná brigáda Žilina-Varín. Skúšky boli zamerané na vyhľadávanie živých osôb v lesnom poraste. Skúšok sa zúčastnilo viacero záchranárskych tímov z rôznych slovenských záchranných brigád.

V sobotu sa zúčastnilo  9 tímov, z ktorých úspešne skúšku zvládli 3 tímy. V nedeľu sa zúčastnilo 8 tímov a skúšku úspešne zvládli 3 tímy. Všetky tímy boli na skúšky pripravené, avšak veľmi horúce počasie prácu tímom skomplikovalo. Tímom, ktorým sa podarilo skúšky úspešne absolvovať gratulujeme  a ostatným tímom držíme palce na budúce skúšky.

Veľká vďaka patrí rozhodcom za korektné posudzovanie výkonu tímov, figurantom a tiež organizátorom skúšok a napokon aj samotným tímom, ktoré sa skúšok zúčastnili.

Link na foto:

https://www.facebook.com/Kynologick%C3%BD-z%C3%A1chrann%C3%BD-zbor-Slovenskej-republiky-151872201844562/photos/pcb.1402256596806110/1402254373472999/