Info k preteku

ČASOVÝ HARMONOGRAM CRC 2017

 

SOBOTA 30.10.2017 NEDEĽA 01.10.2017
7:00-7:50 – Registrácia s veterinárnou

kontrolou

9:00 – Štart poslušnosti
8:00 – Otvorenie preteku 11:50 – Koniec poslušnosti
8:10 – Presun na plochu 12:45 – vyhlásenie výsledkov
8:45 – Štart plocha  
12:30 – Koniec plocha 13:30 – Ukončenie CRC2017
12:45 – Obed na cvičáku – kotlíkový guľáš v cene štartovného  
14:15 – Štart ruina  
17:00 – Koniec ruina  
   
18:30 – Spoločná večera

20:00 – Presun do centra Košíc v rámci podujatia „Biela noc“

 
   
*Organizačný team si vyhradzuje právo na zmenu harmonogramu a poradia jednotlivých účastníkov nakoľko sa môže stať, že sa začne niekomu z účastníkov hárať sučka.