Šimon Halás

Záchranár, dvorný fotograf: Šimon Halás – 0918 993 268

mail: shalas312@gmail.com

Člen KZB Košice