Záchranár, dvorný fotograf: MVDr. Šimon Halás – 0918 993 268

mail: shalas312@gmail.com

Člen KZB Košice