Ukážky psovodov z KZB BB pre deti na Ranči v Litave (21.05.2018)

Dňa 21.5. sa dvaja členovia, psovodi KZB BB zúčastnili ukážok práce záchranárskych psov pre deti na Ranči u Ňuňa v Litave.

Posted in Ukážky.