Víkendové cvičenie topografie „Locus“ – Terchová (5-8.4.2018)

V dňoch 5.4 až 8.4.2019 sa konalo prvé cvičenie Kynologického záchranného zboru SR (KZZSR), ktoré bolo zamerané na praktický výcvik orientácie pomocou aplikácie „LOCUS“. Táto aplikácia nám pomáha počas pátracích akcií systematicky prehľadávať pridelenú plochu. Cvičenia sa zúčastnili 12 členovia KZZSR z troch Kynologických záchranných brigád.
Začali sme vo štvrtok v poobedných hodinách a to teoretickou prípravou a zosynchronizovaním si
zariadení na rovnaké parametre.
V piatok ráno sme začali pracovať v teréne. Vyskúšali sme si základné úkony v praxi na modelových
situáciách: nahrávanie trasy, zapísanie si do trasy body záujmu, vytvorenie sektoru, odoslanie nahratých trás a sektorov na iné zariadenia, presun na vopred pridelený bod pomocou GPS súradníc. Po krátkom odpočinku a dobrom obede sme sa pre zmenu začali venovať naším psíkom. Zamerali sme sa na výcvik plošného vyhľadávania a mantrailing. Vo večerných hodinách sme sa vrátil späť ku mapám a zariadeniam, a povedali sme si kde a aké chyby nastali pri výcviku.
V sobotu ráno sme začali výcvikom simulovanej pátracej akcie. Bol určený veliteľ, ktorý musel zakresliť a zároveň rozdeliť sektory medzi záchranárske tímy. Z veliteľského stanovišťa riadil a podával ďalšie inštrukcie. Jednotlivé tímy mali za úlohu nahrávať svoje postupy v sektoroch a následne poslať veliteľovi svoj záznam trasy. Po prepátraní určenej oblasti novozvolený veliteľ vytvoril ďalšie sektory, ktoré preposlal, a záchranárske tímy pokračovali v prehľadávaní pridelenej lokality. Takéto velenie si mali možnosť vyskúšať traja členovia. Po ukončení simulovanej pátracej akcie boli všetky sektory a trasy zosumarizované do jednej mapy. Z tejto mapy bolo jednoznačne vidieť zmysel veliteľa, ktorý tak vie prehľadne rozdeliť a zadeliť prácu pre záchranárske tímy.
Po obede sme pokračovali vo výcviku pachových prác so psami.
Večer sa opäť rozoberali jednotlivé situácie a problémy, ktoré vznikli pri cvičení počas dňa.
V nedeľné doobedie sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna sa venovala výcviku psov a druhá sa
zaoberala podrobnejšou prácou s mapami. Na obed sme sa rozlúčili a plní zážitkov a informácií sa pobrali domov.
Toto cvičenie všetci zúčastnení členovia zhodnotili veľmi pozitívne a to hlavne z dôvodu možnosti
praktického výcviku a využitia aplikácie LOCUS. Nazbierané skúsenosti tak budeme môcť lepšie využiť pri častých pátracích akciách, na ktoré je náš zbor prizývaný.

Posted in Cvičenia.