VVV – Východniarsky výcvikový víkend 4-7.5.2018

V dňoch 4-7.5.2018 sa konal VVV na východnom Slovensku neďaleko Košíc, ktorý bol venovaný prevažne začiatočníkom a ich psíkom. VVV sa zúčastnili členovia KZB Košice, KZB Trenčín a KZB Žilina. Psovodi si počas niekoľkých dní precvičili rôzne metodiky, vyhľadávanie na ploche, v ruine. Pokročilí členovia si vyskúšali prácu v sektoroch, prácu s mapami a aplikáciou Locus. Víkendu sa zúčastnili aj dvaja mantraileri, ktorí napriek silnému vetru a pálivemu slnku zvládli vypracovať našliapané stopy bez najmenšieho zaváhania. Počas týchto dní sa po denných tréningoch večer členovia zúčastnili dvoch prednášok, pričom jedna z nich bola venovaná fyzioterapii u psov, ktorú prednášal MVDr. Procházka z rehabilitačného centra WetPet a druhá veľmi pekne a prehľadne spracovaná prednáška pojednávala o psychike človeka, rôznych diagnózach a sekundárnej traume, ktorú si pre svojich kolegov pripravila členka KZB KE Mimi Bírešová.
Napriek náročnému výcvikovému víkendu a intenzívnym tréningom boli členovia KZB Trenčín ochotní zúčastniť sa po skončení VVV hneď ráno o 8ej hod. pátracej akcie až na strednom Slovensku.
Každopádne všetkým zúčastneným VVV patrí veľká vďaka, za cenné nápady pri tréningu, fajn náladu, disciplinovanosť a skvele figurovanie!

Košice Fire Rescue 2018 (28-30.4.2018)

V dňoch 28-30.4.2018 sa konal 3.ročník Košice Fire Rescue, na ktorom bol pripravený nočný zásah aj pre kynológov. Jednalo sa o pátranie po nezvestnej osobe v lesnom teréne za pomoci niekoľkých dobrovoľných hasičských združení. Vďaka vypracovaniu osobného profilu na základe dostupných informácií, dobrému rozdeleniu sektorov a jednotlivých hasičov sa podarilo nezvestnú osobu nájsť v čase 0h 52min.
Ďakujeme organizátorom za pozvanie na nočný zásah a opäť raz skvelú organizáciu cvičenia.

Ďakujeme za krásny Ďakovný list, ktorý nám udelila Uzemná organizácia DPO SR Košice-okolie. Budeme sa tešiť aj na ďalšiu spoluprácu.
KZZSR zastupovala na tomto cvičení KZB Košice s tromi psami a niekoľkými členmi.Víkendové cvičenie topografie „Locus“ – Terchová (5-8.4.2018)

V dňoch 5.4 až 8.4.2019 sa konalo prvé cvičenie Kynologického záchranného zboru SR (KZZSR), ktoré bolo zamerané na praktický výcvik orientácie pomocou aplikácie „LOCUS“. Táto aplikácia nám pomáha počas pátracích akcií systematicky prehľadávať pridelenú plochu. Cvičenia sa zúčastnili 12 členovia KZZSR z troch Kynologických záchranných brigád.
Začali sme vo štvrtok v poobedných hodinách a to teoretickou prípravou a zosynchronizovaním si
zariadení na rovnaké parametre.
V piatok ráno sme začali pracovať v teréne. Vyskúšali sme si základné úkony v praxi na modelových
situáciách: nahrávanie trasy, zapísanie si do trasy body záujmu, vytvorenie sektoru, odoslanie nahratých trás a sektorov na iné zariadenia, presun na vopred pridelený bod pomocou GPS súradníc. Po krátkom odpočinku a dobrom obede sme sa pre zmenu začali venovať naším psíkom. Zamerali sme sa na výcvik plošného vyhľadávania a mantrailing. Vo večerných hodinách sme sa vrátil späť ku mapám a zariadeniam, a povedali sme si kde a aké chyby nastali pri výcviku.
V sobotu ráno sme začali výcvikom simulovanej pátracej akcie. Bol určený veliteľ, ktorý musel zakresliť a zároveň rozdeliť sektory medzi záchranárske tímy. Z veliteľského stanovišťa riadil a podával ďalšie inštrukcie. Jednotlivé tímy mali za úlohu nahrávať svoje postupy v sektoroch a následne poslať veliteľovi svoj záznam trasy. Po prepátraní určenej oblasti novozvolený veliteľ vytvoril ďalšie sektory, ktoré preposlal, a záchranárske tímy pokračovali v prehľadávaní pridelenej lokality. Takéto velenie si mali možnosť vyskúšať traja členovia. Po ukončení simulovanej pátracej akcie boli všetky sektory a trasy zosumarizované do jednej mapy. Z tejto mapy bolo jednoznačne vidieť zmysel veliteľa, ktorý tak vie prehľadne rozdeliť a zadeliť prácu pre záchranárske tímy.
Po obede sme pokračovali vo výcviku pachových prác so psami.
Večer sa opäť rozoberali jednotlivé situácie a problémy, ktoré vznikli pri cvičení počas dňa.
V nedeľné doobedie sme sa rozdelili na dve skupiny. Jedna sa venovala výcviku psov a druhá sa
zaoberala podrobnejšou prácou s mapami. Na obed sme sa rozlúčili a plní zážitkov a informácií sa pobrali domov.
Toto cvičenie všetci zúčastnení členovia zhodnotili veľmi pozitívne a to hlavne z dôvodu možnosti
praktického výcviku a využitia aplikácie LOCUS. Nazbierané skúsenosti tak budeme môcť lepšie využiť pri častých pátracích akciách, na ktoré je náš zbor prizývaný.

Víkendové cvičenie KZB Považská Bystrica 2.3.2018

Počas víkendu si záchranári vyskúšali vyhľadávanie pomocou štvornohých pomocníkov , zlaňovanie, či záchranu topiaceho.

Približne pred rokom založili v Považskej Bystrici  Kynologickú záchrannú brigádu (KZB), ktorá patrí pod Kynologický Záchranný Zbor Slovenskej republiky. Členovia brigády sa zúčastňujú rôznych cvičení. Tentoraz pripravili s Dobrovoľným hasičským zborom Považská Bystrica jedno z nich, určené pre všetky zložky záchrannej brigády (hasiči, štátna polícia, kynológovia…).

Pod účasť na akcii sa podpísala chrípka, ktorá preriedila rady záujemcov. Išlo o všestranné cvičenie, ktoré začalo v piatok vyhľadávaním osôb v budovách s pomocou psov. Napokon využilo ponuku Považskobystričanov tridsať záchranárov s pätnástimi psami z celého Slovenska. – V prvom rade sme akciu pripravili pre kynológov, hoci sme pozvali aj ostatné zložky. Hľadali sme v priestoroch bývalých Považských strojární a v meste. Každý psík si musí najskôr zvyknúť na budovu a priestor, kde bude vyhľadávať. Nachádzali sa  nej rôzne materiály, po ktorých sa bude pohybovať. Dlažba, betón, linoleum, neporiadok… Pes, ktorý nie je na ne zvyknutý, do objektu ani nevojde. Ak sa mu začne na nich pohybovať zle alebo šmýkať, dostane strach. K tomu tma a cudzie prostredie. Preto sme účelovo pripravili takéto priestory, aby si na ne psy zvykli. Schovali sme v nich figurantov, ktorý museli vyhľadať. Prvé vyhľadávanie sme pripravili počas dňa v piatok a v sobotu, keď bolo ešte svetlo, Ďalšie v sobotu večer, – povedal o prvom výcviku Slavomír Turčáni, veliteľ KZB v Považskej Bystrici. Podľa jeho slov nezáleží na plemene psa, ak sa má stať záchranárskym, ale záleží najmä na jeho výchove a povahe. Najskôr nasledovala topografická prednáška, na ktorej sa mohli účastníci výcviku dozvedieť o programoch, ktoré sú s rôznymi aplikáciami využívané počas akcií pri pátraní po nezvestných osobách. Dôležité je aj čítanie máp v teréne, v ktorom sa záchranári pohybujú. V sobotu začali bez psíkov, výcvikom záchrany topiaceho. Organizátori im sťažili podmienky. – Obliekli sme figurantov, aby bola ich záchrana identická s tou, ktorú by poskytli v prírode. Navodili sme atmosféru podobnú tej, ako keď niekto bezhlavo skočí do vody a snaží sa topiacemu pomôcť. Potom sa môže stať, že záchranár sa utopí a topiaci sa dostane na breh.  Je jasné, že najskôr si treba vyzliecť „vrchný“ odev a vyzuť sa. Všetci mali možnosť  vyskúšať si obe možnosti, – dodal S. Turčáni. Aby bolo všetko čo najviac vierohodné, pozval ako topiacich sa figurantov potápačov z Hippocampusu Martin. Tí sa vraj topili toľko koľko záchranári potrebovali. Súčasťou výcviku na plavárni bolo aj poskytnutie prvej pomoci. Ako ju poskytnúť a ako manipulovať s ošetrením. Bonusom bolo vyskúšať si potápačské techniky, napríklad dýchanie s pomocou automatiky,. Počas záverečného dňa sa presunuli k horolezeckej stene v lezeckej hale HK Manín. – Účelom bolo naučiť či vyskúšať si pre psov i psovodov lezenie s istením na umelej stene či zlaňovať aj psom.  Pokiaľ psík nie je zvyknutý, má strach a preto h treba na túto možnosť taktiež naučiť. Hlavným účelom takýchto cvičení je spolupráca záchranných  zložiek navzájom. Zvyknú si na seba, vedia čo môžu jeden od druhého čakať, čo kto z nich potrebuje pri vyhľadávaní, či záchrane.  bez výcviku nebude práca v teréne taká dobrá, môžu vzniknúť zbytočné problémy. Keďže sme obklopení prírodou, pohrávame sa s myšlienkou pripraviť niečo podobné aj pre verejnosť. Ak si to človek vyskúša, alebo pomocou vidí, môže sa mu hocikedy hodiť, rovnako ako záchranárovi, – dodal S Turčáni. Na podobné akcie chodievajú nielen dobrovoľní záchranári, ale napríklad aj členovania štátnej polície. Dobrovoľníci vo svojom voľne náklady na školenia znášajú väčšinou sami, len aby mohli pomôcť druhým.

Kurz lavínovej prevencie II. (29.1.2018)

Horskí záchranári školili verejnosť v lavínovej prevencii.

Posledný januárový víkend sa na Táloch, v oblasti Nízkych Tatier, konal lavínový kurz, ktorý je určený pre vzdelávanie širokej verejnosti. Členovia Tatranskej horskej služby  a Horskej služby Malá Fatra počas troch dní viedli priamo v teréne nácvik práce s lavínovým vyhľadávačom, sondou a lopatou. Každý mal možnosť vyskúšať si urobiť snehový profil a kompresný test, či si osvojiť základy prvej pomoci pre človeka postihnutého lavínou, súčasťou boli aj teoretické prednášky, a ukážky nielen na tému samotných lavín ale aj správneho výstroja , pohybu, záchrany či kamarátskej pomoci v horách. Do kurzu sa pripojili aj členovia  Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky, ktorí pútavo predstavili prácu so psami, ich výcvik a samotné pôsobenie tejto organizácie na území Slovenska. Praktická ukážka nasledovala ďalší deň v teréne, kde dvaja psi hľadali človeka zahrabaného pod snehom. Problematika lavínovej prevencie a bezpečného pohybu v zimnom vysokohorskom teréne v súčasnosti nie je cudzia žiadnemu uvedomelému lyžiarovi, turistovi či skialpinistovi.

Odkaz na:

Kurz lavínovej prevencie (19.1.2018)

Počas víkendu od 19.1. do 21.1. 2018 sa traja členovia KZZ SR Natália Dižková, Eva Hanková a Michal Dižka zúčastnili na Kurze lavínovej prevencie organizovanej Horskou službou oblastné stredisko Veľká Fatra na Dome HS vo Vrátnej.
Kurz bol vedený skúsenými inštruktormi HS a bol rozdelený na teoretickú a praktickú časť.
V teoretickej časti boli diskutované témy ako Faktory ovplyvňujúce vznik lavín, Posudzovanie lavínového rizika, Práca na lavíništi, Lavínová nehoda, Správa o lavínovej nehode a Hypotermia.
Počas praktickej časti, ktorá prebiehala na svahoch Veľkého Kriváňa nad Snilovským sedlom, boli precvičované zručnosti ako vypracovanie snehového profilu, kompresný test, hľadanie s lavínovým vyhľadávačom, vykopávanie, sondovanie.
V nedeľu, bola inštruktormi HS pripravená simulovaná lavínová nehoda a záchranná akcia. Počas tejto nehody boli lavínou zasypaní traja lyžiari, dvaja s lavínovým vyhľadávačom a jeden bez. Výsledokom záchrannej akcie bol jeden zachránený v čase cca 5 minút a dvaja mŕtvi, lokalizovaní a vyhrabaní po 1,5 a 3 hodinách…
Kurz lavínovej prevencie je vhodným pre každého psovoda záchranára, ktorý by bol nasadený do pátracej akcie vo vysokohorskom teréne s lavínovým rizikom v zimnom období. Ani nie kvôli reálnemu nasadeniu psa na prácu v lavíništi ako pre vlastnú bezpečnosť psovoda a psa.

Foto tu: http://misod.rajce.idnes.cz/Kurz_lavinovej_prevencie/

Horskí záchranári zo Slovenska a Poľska precvičovali kooperáciu.

Cez uplynulý víkend, 24-26.11.2017 sa uskutočnil medzinárodný seminár dobrovoľných záchranných zložiek na tému Organizácia a riadenie pátracích akcií po nezvestných osobách. Seminára sa zúčastnili : Horská služba (SK) , Gorskie ochotnicze pogotowie ratunkowe (PL) , Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor , Kynologický záchranný zbor Slovenskej republiky a Orava rescue system.
Výcvik prebiehal striedavo v oblasti Malej Fatry na Slovensku a v Beskydách v Poľsku.
Počas trojdňového seminára si zúčastnené zložky vymenili cenné informácie a uskutočnili 5 cvičných pátracích akcií v rámci ktorých zdokonaľovali svoje zručnosti. Seminára sa zúčastnilo 50 dobrovoľných záchranárov zo Slovenska a  Poľska. Všetky zúčastnéné organizácie skonštatovali, že tento spôsob vzájomenej spolupráce na cvičeniach je veľmi efektívny a prínosný pre všetky zúčastnené strany.

Atest Záchranných tímov psovodov Kynologického záchranného zboru SR

Cez víkend 11. – 12. novembra 2017 sa konal tohto roku už druhý Atest Záchranných tímov psovodov Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky v plošnom vyhľadávaní. Atest v náročných horských podmienkach na Donovaloch pri nízkych teplotách a snehovej nádielke, absolvovalo spolu sedem kynologických tímov psovod-pes. “Atesty nám slúžia ako finálne preverenie pripravenosti a výkonnosti tímov psovodov pre reálne nasadenie pri záchranných akciách na Slovensku aj v zahraničí”, uviedla výcvikárka Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky a jedna z komisárok Ing.Miroslava Smrčová, PhD. Komisiu psovodov záchranárov doplnil aj psovod delegovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Nprap. Marek Šupa OR PZ Zvolen, ktorý zhodnotil psovodov ako dostatočne spoľahlivých a  pripravených na nasadenie do reálnej pátracej akcie. Spolupráca dobrovoľných a profesionálnych zložiek na pátracích akciách zvyšuje šancu na záchranu ľudského života a preto do budúcna plánujeme spoluprácu ako na pátracích akciách tak aj na súčinnostných cvičeniach.

Link na Hlavné správy: http://www.hlavnespravy.sk/psovodi-zachranari-testovali-svoju-vykonnost/1206524